Huvudsida

Från Wiki Medici

Obs! Kopiera inte någon annans anteckningar till wikin utan tillåtelse.

Välkommen till Wiki Medici!

Denna wiki är tänkt att vara ett verktyg för studenter på Sveriges olika utbildningar inom vård och medicin. Namnet är inspirerat av Villa Medici, Sahlgrenska akademins Studentkårs hus.